เปิดช่องทางการเดินรถเป็น 2 ช่องทาง บน ถ.314 สิริโสธร

วันที่ 19 พ.ค. 2566 1 แชร์

เปิดช่องทางการเดินรถเป็น 2 ช่องทาง บน ถ.314 สิริโสธร เลี้ยวซ้าย ถ.365 สายเลี่ยงเมือง คืนพื้นผิวการจราจรทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000280.jpg?4703
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000279.jpg?4703
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง