แยกบางพระ มีนำ้ท่วมขัง เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเร่งระบายรถ และเร่งรัดให้ผู้รับเหมาสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากเส้นทาง

วันที่ 10 พ.ค. 2566 1 แชร์

ถนน 365 (เลี่ยงเมือง) มุ่งหน้าแยกบางพระ มีนำ้ท่วมขัง เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเร่งระบายรถ และเร่งรัดให้ผู้รับเหมาสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากเส้นทาง

 

https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000303.jpg?1901
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000301.jpg?1901
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000302.jpg?1901
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง