เปิดสะพานข้ามแยกบางพระ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้าง โครงการฯ365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา(ด้านใต้)

วันที่ 7 ก.ย. 2566 1 แชร์
    วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 365 สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา(ด้านใต้) โดยนายฉัตรชัย อัคคีโรจน์ นายช่างโครงการ พร้อมผู้รับจ้าง และสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา โดย พ.ต.ท.เตชทัต เนตรวงศ์ รองผู้กำกับการจราจร ร.ต.ท.สรกฤช นิ่มเรือง รองสารวัตรจราจร และคณะ ร่วมเปิดการจราจรสะพานข้ามแยกบางพระ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้าง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กราบขอบคุณ ท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ท่านผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมให้คำแนะนำและเร่งรัดติดตาม ทำให้สามารถเปิดใช้สะพานข้ามแยกบางพระ ในระหว่างก่อสร้างเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และความสะดวกของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้เร็วขึ้น ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างนั้น ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000413.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000414.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000415.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000416.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000417.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000418.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000419.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000420.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000421.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000422.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000423.jpg?0154
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000424.jpg?0154
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง