ปิดการจราจรถนนมรุพงษ์ด้านหน้าโรงพยาบาล ตั้งแต่แยกถนนจุลละนันทน์ จนถึงแยกถนนยุทธดำเนิน เพื่อให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการเคลื่อนย้ายทาวเวอร์เครน

วันที่ 29 ส.ค. 2566 1 แชร์
    ปิดการจราจรถนนมรุพงษ์ด้านหน้าโรงพยาบาล ตั้งแต่แยกถนนจุลละนันทน์ จนถึงแยกถนนยุทธดำเนิน เพื่อให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการเคลื่อนย้ายทาวเวอร์เครน ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น วันที่ 29 สิงหาคม ถึงเวลา 7 โมงเช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และไม่มีข้อพิจารณาอื่นใด ทางโรงพยาบาลจะเปิดเส้นทาง ก่อนเวลาที่กำหนดไว้
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000447.jpg?2805
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง