งานจราจร สภ.เมืองฉะเชิงเทรา/ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝากประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีประกาศ ห้ามรถบรรทุก 10 ขึ้นไปข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 26 ส.ค. 2566 1 แชร์
    งานจราจร สภ.เมืองฉะเชิงเทรา/ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝากประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีประกาศ ห้ามรถบรรทุก 10 ขึ้นไปข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติตลอด 24 ชั่วโมง” และ” ประกาศห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เดินรถเข้าเขตเทศบาลในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ปัจจุบันยังพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน งานจรา จรสภ. เมืองฉะเชิงเทราจึงได้มีการตั้งจุดตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนทั้งกลางวันและช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่ โปรดปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณสะพาน เขตเทศบาล และผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านด้วยนะครับ
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000458.jpg?2826
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000459.jpg?2826
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000460.jpg?2826
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000461.jpg?2826
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000463.jpg?2826
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง