วันที่ 22 สิงหาคม 2566 งานจราจร สภ.เมืองฉะเชิงเทรา/ภ.จว.ฉะเชิงเทราร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง(ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก) ร่วมกันตั้งจุดตรวจตรวจกวดขันจับกุม รถบรรทุกฝ่าฝืนป้ายประกาศ(รถบรรทุก 10 ล้อข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติ) และตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนป้ายประกาศ จำนวนหลายราย ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่ โปรดปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 22 ส.ค. 2566 1 แชร์

    วันที่ 22 สิงหาคม 2566 งานจราจร สภ.เมืองฉะเชิงเทรา/ภ.จว.ฉะเชิงเทราร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง(ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก) ร่วมกันตั้งจุดตรวจตรวจกวดขันจับกุม รถบรรทุกฝ่าฝืนป้ายประกาศ(รถบรรทุก 10 ล้อข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติ) และตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนป้ายประกาศ จำนวนหลายราย ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่ โปรดปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000482.jpg?2510
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000483.jpg?2510
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000484.jpg?2510
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000485.jpg?2510
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000486.jpg?2510
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000487.jpg?2510
https://traffic8riew.com/frontend/images/news/I0000488.jpg?2510
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง